Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Charakter uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Charakter uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi fotolia.pl

Uchwała podejmowana w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest aktem prawa miejscowego. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z 25 maja 2021 r. sygn. II SA/Ol 207/21.

Sąd wskazał, że roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy konkretyzuje sposoby działania samorządu w celu należytego wypełnienia jej ustawowych obowiązków. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że treść programu stanowią normy planistyczne, normy-prognozy i zasady postępowania w określonych sytuacjach, których realizacja stanowi zadania własne gminy. Do istotnych cech programu trzeba zaliczyć to, że obok postanowień indywidualno-konkretnych, zawiera postanowienia o charakterze generalno-abstrakcyjnym, dotyczące współpracy gminy z organizacjami, spełniającymi kryteria określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie stanowi tym samym o sytuacji konkretnie określonego adresata, ale o sytuacji prawnej wszystkich podmiotów spełniających określone ustawowo kryteria. Dotyczy zatem praw i obowiązków, nieokreślonych organizacji pozarządowych (bez względu na formę organizacyjną czy osobowość prawną), prowadzących działalność pożytku publicznego, również tych przyszłych a jeszcze nieistniejących.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Pt., 10 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel