Usługi opiekuńcze w pustym mieszkaniu

Usługi opiekuńcze w pustym mieszkaniu fotolia.pl

Skoro wniosek dotyczył świadczenia usług opiekuńczych w miejscu deklarowanym jako miejsce zamieszkania wnioskodawcy, to koniecznym warunkiem jest przed wszystkim faktyczne stałe przebywanie w tym miejscu, fizyczne funkcjonowanie pod danym adresem, a nie w innej miejscowości. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 5 lutego 2021 r. sygn. IV SA/Wr 201/20.

W sprawie strona zwróciła się o przyznanie usług opiekuńczych w wymiarze 5 godzin dziennie, miałyby dotyczyć pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych w ramach usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym (zakup artykułów spożywczych i niezbędnych artykułów gospodarstwa domowego, pomoc w tych zakupach, przygotowanie posiłku na śniadanie i obiad, dokonywanie bieżących porządków w mieszkaniu jak mycie podłóg, odkurzanie, wietrzenie pomieszczeń, raz w miesiącu utrzymanie porządku w szafach, utrzymywanie w czystości naczyń i sprzętu kuchennego oraz sanitariatów, pranie bielizny osobistej i dziennej, dbałość o czystość bielizny pościelowej, palenie w piecu, przynoszenie węgla, zamawianie wizyt lekarskich i badań, realizacja recept, załatwianie urzędowych spraw, dysponowanie dochodem klienta na wniosek, dalej także w ramach zapewnienia kontaktów z otoczeniem w ramach usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym - pomoc w zaspakajaniu potrzeb duchowych, to jest organizowanie wyjść, spacery, pomoc w dotarciu do ośrodka wsparcia, w ramach opieki higieniczno-pielęgnacyjnej - zmiana pościeli i przesłanie łóżka.

Organy pomocy społecznej odmówił przyznania świadczenia. W sprawie ustalono, że skarżący w tym mieszkaniu, które podaje jako swoje miejsce stałego pobytu, przebywa co najwyżej sporadycznie, korzysta z pomocy matki swych dzieci i skoncentrował od dłuższego czasu oraz na dzień wydania zaskarżonej decyzji swój ośrodek życiowy w innej miejscowości, w innym województwie. Pracownicy poza umówionymi z wyprzedzeniem wizytami nie zastali skarżącego w miejscu deklarowanym jako adres zamieszkania.

Sąd oddalając skargę od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego, wskazał, że czynności, o wykonywanie których wnioskował, sprowadzałyby się tylko do utrzymywania mieszkania w należytym porządku pod nieobecność skarżącego lub sprzątania po okresowym, krótkotrwałym pobycie. Zaprzeczałoby to celowi pomocy. Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Skoro wniosek dotyczył świadczenia usług w miejscu deklarowanym jako miejsce zamieszkania wnioskodawcy, to koniecznym warunkiem jest przed wszystkim faktyczne stałe przebywanie w tym miejscu, fizyczne funkcjonowanie pod danym adresem, a nie w innej miejscowości, co jawi się jako oczywiste. Sąd podkreślił, że wykonanie decyzji w wymiarze żądanym przez stronę byłoby iluzoryczne.

Źródło: CBOSA

Sob., 21 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel