Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Resort rozwoju o założeniach kompleksowej reformy rynku pracy

Resort rozwoju o założeniach kompleksowej reformy rynku pracy fotolia.pl

Resort rozwoju jest w trakcie prekonsultacji z przedstawicielami urzędów pracy. Podczas spotkań omawiane są proponowane zmiany funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz usprawnienie procesu zatrudniania obcokrajowców.

Doświadczenia wyniesione z czasu pandemii, a także zmieniające się realia społeczno-gospodarcze były impulsem do zmian na rynku pracy. Jednym z wyzwań jest również uzupełnianie zwiększających się co roku niedoborów na rynku pracy poprzez przyjmowanie migrantów zarobkowych.

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące publicznych służb zatrudnienia:

 • informatyzacja wielu procesów obsługi klientów urzędów pracy (z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo);
 • usprawnienie oraz poprawa jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy;
 • wzmocnienie działań w zakresie aktywizacji osób biernych zawodowo;
 • uproszczenie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów m.in. w zakresie usług i instrumentów rynku pracy;
 • uproszczenie warunków nabywania statusu bezrobotnego;
 • zmniejszenia biurokracji.

Najważniejsze  propozycje zmian  dotyczące zatrudniania cudzoziemców:

 • usprawnienie i uspójnienie systemu instytucjonalnego odpowiedzialnego za dopuszczanie cudzoziemców do rynku pracy;
 • zapewnienie by pracodawcy mogli łatwiej niż obecnie zatrudniać cudzoziemców na dłuższy czas i w sposób ciągły;
 • wdrożenie bardziej efektywnych procedur dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy i skrócenie czasu postępowań;
 • wprowadzenie pełnej elektronicznej ścieżki kontaktu pracodawca – urząd;
 • utrzymanie preferencji geograficznych w dostępie do rynku pracy oraz rozważenie poszerzenia stosowania preferencji w stosunku do innych państw niż obecnie;
 • wprowadzenie regulacji ograniczających nadużycia i zmniejszających ryzyko zaniżania standardów na polskim rynku pracy.

Źródło: MRPiT

Czw., 29 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska