Wsparcie dla pracujących opiekunów dzieci do 3 lat poprzez sfinansowanie wynagrodzenia niani

Wsparcie dla pracujących opiekunów dzieci do 3 lat poprzez sfinansowanie wynagrodzenia niani fotolia.pl

W terminie od 9 do 18 sierpnia jednostki sektora finansów publicznych będą mogły składać wnioski o dofinasowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej niani tj. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Konkurs stanowi ponowienie konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/21 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Realizacja projektu jest możliwa jedynie przez jednostki sektora finansów publicznych.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 879 783,20 EUR co stanowi 3 947 147,33 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 91%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Pt., 9 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba