Projekt "W rodzinie siła" na rzecz wielkopolskich rodzin

Projekt fotolia.pl

W ramach wspierania inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin realizowany jest projekt „W rodzinie siła”. Tworząc i realizując ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyjęły sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz zwracanie uwagi rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności trudności i problemy wychowawcze, uzależnienia, przemoc, a także poczucie osamotnienia i zagubienia wywołane izolacją covidową, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności.

Celem różnorodnych działań projektowych będzie także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami. A także podejmowanie działań w związku ze zwiększającymi się: liczbą rozwodów oraz liczbą dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej lub w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym. Projekt ma także zwrócić uwagę na zagrożenia szkodzące rodzinie: fonoholizm, patostreaming, grooming, seksting, happy slapping.

Prowadzone są już warsztaty dla rodziców - zajęcia zapewniające wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności rodziców, takich jak np. wspieranie dziecka, które przeżywa problem, skuteczne komunikowanie się z dzieckiem, bezpieczne stawianie granic dziecku, zachęcanie dziecka do współpracy, budowanie w dziecku poczucia własnej wartości, bezpieczne rozwiązywanie konfliktów, egzekwowanie wymagań wobec dziecka oraz rozwijanie samodzielności dziecka.

Równolegle są realizowane zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach, pozwalające na diagnozę zachowań problemowych dzieci oraz na diagnozę mocnych stron dzieci, by w oparciu o nie wspierać prawidłowy ich rozwój.

W ramach projektu prowadzone będą także warsztaty „Świadomy i odpowiedzialny rodzic”. Będą to zajęcia informacyjno-edukacyjne, które mają pomóc przygotować się dorastającej młodzieży do samodzielnego i odpowiedzialnego życia rodzinnego. Pozwolą na wgląd we własne potrzeby w relacjach oraz pokażą, jak zaopiekować się tymi potrzebami i pracować nad ich zaspokojeniem, budując relację małżeńską i rodzicielską. Pomogą w tym nowoczesne narzędzia, np. – symulator ciąży, który pozwoli przygotować się kobietom do okresu ciąży, a mężczyznom pomoże zrozumieć, jak czuje się ciężarna kobieta, aby móc lepiej ją wspierać; - symulator noworodka będzie służyć nauce opieki nad dzieckiem, rozpoznawaniu sygnalizowanych potrzeb przez dziecko oraz jak najlepszym przygotowaniu się do roli rodzica. Zostanie też przygotowana broszura – podręczny poradnik, kompendium wiedzy na temat świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

W minimum 4 powiatach Wielkopolski zostaną przeprowadzone działania z zakresu przeciwdziałania patologicznym zjawiskom szerzącym się wśród dzieci i młodzieży: fonoholizmowi i patostreamingowi.

Zostanie utworzony Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego „W rodzinie siła”. Jego zadaniem będzie wsparcie rodzin zgłaszających problemy rodzinne poprzez indywidualne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie.

W ramach projektu przeprowadzone będą również mediacje rodzinne. Dzięki możliwości skorzystania z mediacji prowadzonych przez wykwalifikowanych mediatorów rodzinnych, będzie możliwość ugodowego rozwiązania konfliktów między członkami rodziny i jednocześnie doświadczenia nowego sposobu komunikacji, prowadzącego ku porozumieniu i stabilności rodziny. Mediacje rodzinne (małżonkowie, partnerzy) i międzypokoleniowe (rodzice-dzieci) będą prowadzone w Ośrodku Mediacyjnym Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Projekt partnerski „W rodzinie siła” został doceniony w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”, przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki temu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Wsparcia partnerskiego w realizacji projektu udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Źródło: IP

Czw., 1 Lp. 2021 1 Komentarz Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska