Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świętokrzyskie. Wsparcie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

Świętokrzyskie. Wsparcie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia fotolia.pl

Od 15 do 22 czerwca br. potrwa nabór konkursowy w ramach poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania – obligatoryjnie.
 2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  1. pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
  2. staże/praktyki zawodowe;
  3. szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej;
  4. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
 3. Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna.
 5. Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, natomiast minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 15%.

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 16 282 000,00 PLN i jest uzależniona od aktualnego kursu Euro na dzień podpisywania umów.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Pt., 4 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba