Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc społeczna nie może wyręczać beneficjenta pomocy

Pomoc społeczna nie może wyręczać beneficjenta pomocy fotolia.pl

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym niemożliwym do pokonania przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości osób i rodzin przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Działania pomocy społecznej mają na celu wspieranie, a nie wyręczanie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Tę podstawową zasadę pomocy społecznej przypomniał NSA w wyroku z 16 marca 2021 r. sygn. I OSK 2661/20.

W rozpatrywanej sprawie skarżący złożył wniosek o pomoc finansową w formie zasiłku celowego m.in. na zakup żelazka, zakup żywności, utrzymanie i konserwację lokalu, zakup odzieży sezonowej. W toku postępowania organy ustaliły, że w niedługim okresie poprzedzającym złożenie wniosku skarżący uzyskiwał świadczenia pomocy społecznej na zbliżone cele. Organy ustaliły, że koszty mieszkania pokrywa rodzina skarżącego. Ponadto z ustaleń organów wynikało, że skarżący jest w stanie umożliwiającym podjęcie pracy zarobkowej. Ostatecznie przyznano zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu żelazka. Sąd zwrócił uwagę, że skarżący w całości czerpie środki do utrzymania z pomocy udzielanej przez inne osoby i instytucje. Nie przejawia przy tym dążeń do uniezależnienia się od pomocy tych osób i instytucji, a przynajmniej zmniejszenia jego rozmiarów. Działania pomocy społecznej mają na celu wspieranie, a nie wyręczanie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Oznacza to, że organy pomocy społecznej były uprawnione nie tylko do ograniczenia przyznanego świadczenia pomocy społecznej w stosunku do wnioskowanego, ale nawet do całkowitej odmowy jego przyznania, pomimo że skarżący spełniał warunki przyznania wnioskowanego świadczenia. 

Źródło: NSA 

Niedz., 11 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel