Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Urzędy pracy zostają w powiatach

Urzędy pracy zostają w powiatach fot. canva

29 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ochrony Zdrowia i polityki Społecznej KWRiST zwołane na wniosek Związku Powiatów Polskich, w związku z informacjami jakie pojawiły się w ostatnim czasie odnośnie reformy publicznej służby zatrudnienia jaka jest planowana w związku z Krajowym Planem Odbudowy.

Reforma instytucji rynku pracy będzie opierała się na trzech głównych ustawa, które wkrótce zostaną przygotowane:

  1. ustawa o wspieraniu zatrudnienia
  2. ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców
  3. ustawa o zawieraniu i zatwierdzaniu umów w sposób elektroniczny.

Jak poinformowali obecni na posiedzeniu Zespołu przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, urzędy pracy zostaną przekształcone w centra wspierania zatrudnienia, tak aby rozszerzyć ich działalność. Zaplanowano także, aby oddzielić ubezpieczenie zdrowotnego od statusu bezrobotnego - tak aby posiadanie statusu bezrobotnego nie było „atrakcyjne” z tego punktu widzenia. Ubezpieczeniem zdrowotny ma zająć się w całości Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej pieniędzy ma zostać przeznaczone na cyfryzacje, informatyzacje i technologie. Zaplanowano, aby urzędy pracy zostały również otwarte na osoby bierne zawodowo. W ramach reformy zniesione zostaną przestarzałe, zbiurokratyzowane procedury – ministerstwu zależy na usprawnieniu procesu zatrudnienia.

Usprawnione mają zostać również procedury dotyczące zatrudniania cudzoziemców z państw trzecich. Zamiast obecnych 16 druków dotyczących zatrudnienia cudzoziemców planuje się zastąpienie ich 4 drukami.

Wszystkie usługi, które dotyczą rynku pracy mają być przeniesione wyłącznie do urzędów pracy. Natomiast w samych urzędach pracy zostanie zmniejszone zaangażowanie w biurokratyczne czynności, które niewiele mają wspólnego z pomocą osobom bezrobotnym. Zwiększony zostanie zasiłek dla bezrobotnych.

Postanowiono zostanie nacisk na szersze wyjście do pracodawcy, kształcenia ustawiczne, kształcenie pracowników pod potrzeby pracodawców z danego regiony. Maja powstać także możliwości pozwalające na szybsze reagowanie na sytuacje kryzysowe w regionach np. powódź czy upadek dużego pracodawcy w regionie.

Jak zapewnili przedstawiciele ministerstwa absolutnie nie jest rozważany plan centralizacji/pionizacji urzędów pracy.

Krajowy Program Odbudowy ma pomóc w odbudowie po pandemii – odbudowa ma się odbywać poprzez rozwój. Plan zakłada wdrożenie zielonego ładu i cyfryzacje.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele strony samorządowej zwracali uwagę na konieczność rozmów w sprawie dalszych planów reformy ze stroną samorządową. Mec. Bernadeta Skóbel prosiła aby patrzeć na usługi świadczone przez urzędy pracy nie tylko przez statystyki, ale jaki może być potencjał tychże usług w przyszłości np. grant na telepracę.

Pon., 29 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek