Do 11 kwietnia wydłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Do 11 kwietnia wydłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy fotolia.pl

Od 29 marca w Polsce zawieszona została działalność żłobków i przedszkoli. Mogą do nich uczęszczać jedynie dzieci osób pracujących jako służby medyczne lub porządkowe. Sytuacja epidemiczna wpłynęła na kolejne przedłużenie wypłacania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Świadczenie będzie można pobierać do 11 kwietnia br.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Źródło: MRiPS

Pt., 2 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska