Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opieka domowa na terenach wiejskich

Opieka domowa na terenach wiejskich fotolia.pl

Od 12 kwietnia br. rusza konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Opieka domowa na terenach wiejskich”, w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. hospicjami świadczącymi usługi opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych formach), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów oraz zgłasza się do konkursu tylko raz.

Celem konkursu jest upowszechnienie usług społecznych i zdrowotnych w formie domowej na terenach wiejskich, a tym samym ułatwienie dostępu do opieki w takiej formie dla mieszkańców tych terenów.

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do praktyki funkcjonowania organizacji i instytucji zajmujących się polityką społeczną i zdrowotną.

Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu. Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania opieki domowej na terenach wiejskich po ustaniu finansowania z projektu grantowego. Założenia w tym zakresie wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji – dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Grupę docelową stanowią podmioty zainteresowane wdrożeniem innowacji polegającej na świadczeniu usług społecznych i zdrowotnych w formie opieki domowej na terenach wiejskich oraz osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie, wymagające opieki oraz opiekunowie tych osób.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 500 000 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 100 %.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Pt., 19 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba