Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu fotolia.pl

Od 16 marca br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”. 

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym.

Ponadto można rozszerzyć wsparcie o następujące typy projektów:

  • rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych,
  • rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podmioty lecznicze.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi w przypadku gdy projekt przewiduje realizację typu projektu „rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych”– 85,00%, natomiast w pozostałych przypadkach – 90,00%.

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 454 710 PLN.

Więcej informacji TUTAJ. 

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Czw., 18 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba