Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w systemie pomocy społecznej. Konwent dyrektorów PCPR południowej i zachodniej Wielkopolski pisze do Minister Maląg

Zmiany w systemie pomocy społecznej. Konwent dyrektorów PCPR południowej i zachodniej Wielkopolski pisze do Minister Maląg fotolia.pl

Zamiar przekształcenia powiatowych centrów pomocy rodzinie i publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka i rodziny wywołał olbrzymie poruszenie i niepokój w powiatowych systemach pomocy społecznej i wsparcia rodziny, a także w środowiskach pieczy zastępczej. W związku z tym, przedstawiciele konwentu dyrektorów PCPR południowej i zachodniej Wielkopolski zwrócili się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o odpowiedzi na pytania, które nurtują środowisko.

Dotychczas pojawiające się w przestrzeni publicznej odpowiedzi na pytania były autorstwa Ministerstwa Edukacji i Nauki. Środowiska pomocy społecznej i wsparcia rodziny uznają jednak za wybiórczą i ograniczoną wiedzę resortu na temat funkcjonującego w Polsce systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny.

„Bardzo prosimy o przerwanie milczenia i zajęcie stanowiska w tak ważnej dla przyszłości polskiego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny sprawie” – piszą przedstawiciele konwentu dyrektorów PCPR.

Do Minister Maląg skierowano następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej popiera proponowaną w projekcie „Edukacja dla wszystkich” rewolucję w systemie pomocy społecznej i wsparcia rodziny, polegającą na połączeniu powiatowych centrów pomocy rodzinie i poradni pedagogiczno-psychologicznych. W praktyce – opieramy to na konsultacjach ze starostami – będzie to oznaczać włączenie powiatowych centrów pomocy rodzinie w poradnie psychologiczno-pedagogiczne, mające funkcjonować pod nazwą Centra Dziecka i Rodziny jako jednostki oparte na subwencji oświatowej – państwowej, której nie mają powiatowe centra pomocy rodzinie?
  2. Co stanie się po włączeniu powiatowych centrów pomocy rodzinie w centra dziecka i rodziny, wg Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z zadaniami, które są obecnie realizowane w powiatowych centrach pomocy rodzinie z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny, systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizacji programów PFRON, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, działań podczas klęsk żywiołowych i lokalnych, kierowania do placówek wsparcia oraz do całodobowych placówek opieki, koordynacji działaniami powiatowych systemów pomocy społecznej, nadzoru nad jednostkami pomocy społecznej?
  3. Co stanie się z dwudziestoletnim dorobkiem PCPR, przejawiającym się np. w utworzonych i skutecznie działających – koordynowanych przez PCPR – powiatowych systemach pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym realizacji wielu zadań – np. związanych z pieczą zastępczą, pomocą osobom niepełnosprawnym, nadzorem nad domami pomocy społecznej, realizacją nowatorskich projektów na rzecz społeczności lokalnej – w tym prowadzenia kampanii społecznych, poradnictwa specjalistycznego i integracji środowiska pomocy społecznej oraz innych działań związanych z realizacją zadań na rzecz mieszkańców powiatu?
  4. Czy utworzenie centrów dziecka i rodziny z połączenia PCPR i poradni psychologiczno-pedagogicznych zakłada ujednolicenie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników specjalistycznego poradnictwa i pomocy na stanowiskach: psychologa, pedagoga, terapeuty, doradcy zawodowego, które dziś w poradniach psychologiczno-pedagogicznych reguluje Karta Nauczyciela, zaś w PCPR ustawa o pracownikach samorządowych? Co z regulacją zatrudnienia dla pozostałych specjalistów pracujących obecnie w PCPR, np. pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej itd.?
  5. Czy umocowanie centrów dziecka i rodziny w nowym systemie prawnym i zapowiedź nowych ustaw, tj: ustawy o centrum dziecka i rodziny, ustawy o wsparciu dziecka i ucznia, ustawy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci i wsparcia rodzin, pociąga za sobą radykalne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?
  6. Dlaczego prace dotyczące projektu w obszarze edukacji, a także pomocy dziecku i rodzinie nie są prowadzone równolegle przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lecz tylko przez Ministerstwo Edukacji i Nauki?
  7. Dlaczego przedstawicielom pomocy społecznej i wsparcia rodziny nie zapewniono (wbrew ogólnikowym stwierdzeniom w informacjach z Ministerstwa Edukacji i Nauki) równego dostępu do konsultacji społecznych, tak jak przedstawicielom oświaty?
  8. Jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej włącza się w trwające prace nad wdrożeniem programu „Edukacja dla wszystkich”? I czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje informowanie powiatowych centrów pomocy rodzinie o kierunkach i zakresie proponowanych i opracowywanych zmian w związku z projektem „Edukacja dla wszystkich” oraz czy planuje – na wzór działań ORE w systemie oświaty – prowadzenie szkoleń dotyczących wdrażania programu i wypracowywania ewentualnych zmian?
Pt., 19 Lt. 2021 4 Komentarze Dodane przez: Małgorzata Orłowska

Komentarze

Agnieszka
+4 # Agnieszka 2021-02-26 10:43
Wydaje się słusznym, z uwagi iż Poradnie i PCPR-y są powiatowymi jednostkami organizacyjnymi aby Związek Powiatów Polskich również zabrał głos w powyższej kwestii. Zarówno środowisko oświatowe (Poradnie), jak również pomocy społecznej (PCPR) są dalece przeciwne proponowanym zmianom, i tu nie chodzi o kurczowe trzymanie się stanowiska lecz o rewolucje w wypracowanym w środowisku przez wiele lat systemie pomocowym, gdzie klient zna kompetencje poszczególnych jednostek, a powstanie nowej wprowadzi niepotrzebny nikomu chaos.

W związku z powyższym zasadnym jest wystosowanie stanowiska ZPP w przedmiotowej sprawie.
| | |
Katarzyna Liszka-Michałka
+4 # Katarzyna Liszka-Michałka 2021-03-01 18:18
Związek Powiatów Polskich był jedyną organizacją samorządową, która już w grudniu ubiegłego roku, przedłożyła ówczesnemu Ministrowi Edukacji Narodowej szereg uwag, wątpliwości i pytań do Modelu "Edukacja dla wszystkich", z którymi można zapoznać się tutaj: https://www.zpp.pl/storage/library/2020-12/82cfe8cd903c4a5b7ca472c7c5e8795d.pdf
Dodatkowo Związek Powiatów Polskich równocześnie zawnioskował, aby podczas styczniowego posiedzenia Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST odbyła się dyskusja dotycząca Modelu. Takie spotkanie odbyło się, ale ponieważ odpowiedzi, które padły ze strony przedstawicieli MEiN w dalszym ciągu posiadają bardzo ogólny ton, oczekujemy na szczegółowe odniesienie się do propozycji organizacyjnych oraz przedstawienie analizy finansowej, które mamy nadzieję nastąpi podczas kolejnego posiedzenia Zespołu Edukacji KWRiST.
| | |
Agnieszka
+1 # Agnieszka 2021-03-02 12:48
To bardzo dobrze, że Związek Powiatów Polskich podjął się dyskusji na przedmiotowy temat. Niestety pojedyncze głosy pracowników nie mają siły przebicia. W takim razie trzymamy kciuki, aby ZPP otrzymało stosowne odpowiedzi od MEiN.
| | |
mirka z. Koszalin
+6 # mirka z. Koszalin 2021-02-26 14:15
aby system był sprawny i skuteczny wcale nie jest dobrze "załatwiać wszystkie sprawy dziecka i rodziny " w jednym miejscu. Czasami może być to "miejsce" źle zarzadzane i nie do końca kompetentne i..... brak alternatywy czyli klops!
PCPR i PPP współpracują ze sobą. Może skupmy sie na zmianie i ulepszeniu współpracy a nie łączeniu dwóch instytucji z 2 róznych bajek (karta nauczyciela i kodeks pracy)?
mz
| | |