Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości fotolia.pl

Od 8 do 9 marca br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i Innowacje dla Działania1.2 Rozwój przedsiębiorczości. Konkurs obejmuje dwa typy projektu: I typ projektu – Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości oraz II typ projektu - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W ramach I typu projektu Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości wsparcie realizowane będzie m.in. poprzez:

  • dofinansowanie wydatków umożliwiających przygotowanie do świadczenia prorozwojowych usług na rzecz MŚP (obowiązkowy element projektu),
  • przygotowanie do świadczenia usług podstawowych na rzecz MŚP, w tym finansowania dostępu do zaplecza technicznego, szkoleń, kursów dla kadry inkubatora (nieobowiązkowy, dodatkowy element projektu),
  • dofinansowanie infrastruktury inkubatorów (nieobowiązkowy, dodatkowy element projektu).

W ramach II typu projektu Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB, wsparcie realizowane będzie m.in. poprzez:

  • dofinansowanie wydatków umożliwiających przygotowanie do świadczenia prorozwojowych usług doradczych na rzecz MŚP, które jednocześnie będą służyły profesjonalizacji IOB (przygotowanie IOB do świadczenia nowej prorozwojowej usługi doradczej lub nowego zakresu świadczonej już usługi/pakietu prorozwojowych usług doradczych) (obowiązkowy element projektu),
  • dofinansowanie infrastruktury IOB (nieobowiązkowy, dodatkowy element projektu),
  • szkolenia, kursy dla kadry IOB (nieobowiązkowy, dodatkowy element projektu).

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są:

  • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
  • podmioty działające w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są wyłącznie ww. podmioty prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu. Natomiast uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach II typu projektu są wyłącznie podmioty spełniające definicję Instytucji Otoczenia Biznesu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Czw., 11 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba