Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - planowany nabór wniosków konkursowych

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - planowany nabór wniosków konkursowych fotolia.pl

Instytucja Pośrednicząca MEiN planuje ogłosić w styczniu konkurs w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Konkurs będzie dotyczył wdrożenia mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym: przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz innych treści kształcenia i szkolenia zawodowego, pod względem uwzględnienia oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym:

  • modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach we współpracy z partnerami społecznymi, w tym pracodawcami,
  • modyfikacja programów nauczania, planów nauczania, suplementów do dyplomów i kwalifikacji, uwzględniająca zmiany w podstawach programowych wprowadzone we współpracy z pracodawcami.

Planowany termin rozpoczęcia naborów: luty 2021 r.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 10 050 000,00 zł

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone tutaj: Serwis programu Wiedza Edukacja Rozwój

Pt., 15 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka