Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony fotolia.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowało o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 31 stycznia br. na dotychczas obowiązujących zasadach.

Zasiłek będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie: rodzicom dzieci w wieku do lat 8, ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Źródło: gov.pl

Pt., 15 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek