Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program „Od wykluczenia do aktywizacji” w pytaniach i odpowiedziach

Program „Od wykluczenia do aktywizacji” w pytaniach i odpowiedziach fotolia.pl

Do 1 lutego br. potrwa nabór ofert w ramach konkursu w programie „Od wykluczenia do aktywizacji”. To wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego, by jeszcze lepiej świadczyły usługi dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli np. osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych czy bezdomnych.

Resort polityki społecznej opublikował listę najważniejszych pytań wraz z odpowiedziami dotyczących programu.

Jak złożyć ofertę?

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w formie skanu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jako tytuł wiadomości elektronicznej należy wpisać „Oferta na konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” (Oferent będzie zobowiązany do złożenia oryginału w wersji papierowej w przypadku dofinansowania, przed podpisaniem umowy).

Jakie są priorytety Programu?

W ramach konkursu  „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” wspierane będą działania mieszczące się w ramach następujących priorytetów:

 1. Usługi reintegracyjne
  W tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników, kierowania działań do nowych kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Ścieżki reintegracji
  Priorytet ten obejmuje przedsięwzięcia obejmujące zacieśnianie współpracy między podmiotami zatrudnienia socjalnego a pracodawcami, szczególnie spółdzielniami socjalnymi i podmiotami ekonomii społecznej, dzięki któremu uczestnicy będą mogli płynnie przechodzić od zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej do zatrudnienia. Dodatkowo w tym priorytecie możliwe jest też sfinansowanie dostosowania oferty w zakresie reintegracji zawodowej do potrzeb pracodawców działających na lokalnym rynku pracy.
 3. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych
  Działania finansowane w ramach tego priorytetu powinny umożliwić podmiotom zatrudnienia socjalnego ściślejszą współpracę z konsorcjum spółdzielni socjalnych. Współpraca ta może dotyczyć zarówno przepływu uczestników do zatrudnienia w spółdzielniach, jak i kwestii ekonomicznych i osiągania wspólnych celów gospodarczych.
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży
  W tym priorytecie mieszczą się działania skierowane do osób młodych, zwłaszcza do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powinny one służyć nabywaniu umiejętności do współpracy, dialogu, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także profilaktyki, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego czy też promowania wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej.

Szczegółowy opis konkretnych działań, które wpisują się w poszczególne priorytety i mogą uzyskać dofinansowanie znajduje się w Regulaminie konkursu w rozdziale V. Przeznaczenie środków programu.

Ile ofert może złożyć jeden podmiot uprawniony?

Podmiot uprawniony może złożyć jedną ofertę w danym priorytecie, a w całym konkursie maksymalnie dwie oferty.

Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich Priorytetów. Niedopuszczalne jest jednak składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowej tej samej organizacji. Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej w ramach tego samego priorytetu.

Jak długo może trwać realizacja projektu?

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2021 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 kwietnia 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 r.

Czy oferent musi wnieść wkład własny do projektu?

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10 proc. całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Wymóg ten należy rozumieć w ten sposób, że Oferent może wnieść:

 • wyłącznie wkład własny finansowy we wskazanej wysokości lub większy,
 • wyłącznie wkład własny osobowy we wskazanej wysokości lub większy,
 • wyłącznie wkład własny rzeczowy we wskazanej wysokości lub większy,
 • połączyć wartość dwóch lub trzech typów wkładów, aby łącznie stanowiły co najmniej wskazane minimum.

W przypadku wniesienia wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego konieczne jest zawarcie w ofercie uzasadnienia dokonanej wyceny wkładu.

Źródło: MRPiPS

Czw., 14 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska