Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wsparcie integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym fotolia.pl

Pod  koniec stycznia 2021 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.

Projekty realizowane będą na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów: ośrodki pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, państwowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Wsparciem zostaną objęte programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

  1. kontrakt socjalny lub równoważny, lub
  2. program aktywności lokalnej, lub
  3. program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub
  4. program specjalny, lub
  5. Program Aktywizacja i Integracja, lub
  6. Projekt socjalny.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, natomiast wkład własny beneficjenta 15%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RP Województwa Lubuskiego

Pt., 1 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba