Rejestr umów od 1 stycznia 2023 r.

Rejestr umów od 1 stycznia 2023 r. fotolia.pl

Obowiązek wprowadzania umów do rejestru umów w przypadku jednostek samorządu terytorialnego ich związków, związków metropolitalnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych będzie dotyczył umów zawartych od 1 stycznia 2023 r. Zmian dokonano przy okazji procedowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat.

Obecnie przepisy są tak skonstruowane, że rejestr miał zacząć funkcjonować od 1 lipca 2022 r. ale z obowiązkiem wprowadzenia do niego umów zawartych od 1 stycznia 2022 r. W praktyce oznaczałoby to konieczność wprowadzenia z dnia na dzień setek milionów umów zawartych przez jednostki sektora publicznego w ostatnim półroczu.

Obok przesunięcia terminu, zracjonalizowano oraz usunięto niektóre wątpliwości interpretacyjne. W rejestrze mają być zamieszczane informacje, których wartość przedmiotu przekracza 5000 zł bez podatku od towarów i usług (a nie jak obecnie 500 zł bez dookreślenia czy chodzi o wartość netto czy brutto). Poprawiono również oczywiste błędy redakcyjne.

Zmienione mają zostać przepisy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących zamieszczania danych w rejestrze. Zgodnie z art. 34a ustawy o finansach publicznych, który miał zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r. sankcją za naruszenie przepisów miała być grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z nowelizacją przepis ten ma zostać wykreślony, a w to miejsce ma zostać dodany art. 18ca w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z którym „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub niedopuszczenie do wykonania obowiązku wprowadzenia danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, albo podanie w nim nieprawdziwych danych”. 

Niezależnie od tego przepisy nadal budzą wątpliwości interpretacyjne, które sygnalizowały organizacje samorządowe, w tym Związek Powiatów Polskich. Z naszym wystąpieniem można zapoznać się tutaj.

Z ustawą można zapoznać się tutaj.

Pt., 20 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel