Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy fotolia.pl

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została podpisana przez prezydenta w piątek, 29 kwietnia br. Co się zmieni?

Najistotniejsze zmiany zapisane w ustawie to:

  • wydłużenie okresu, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z 60 dni do 120;
  • nakłada na: ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązek prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych wniosków o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz udostępniania tej bazy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, wojewodom i gminom;
  • gminy mają obowiązek niezwłocznego wprowadzania do tego systemu określonych szczegółowo w ustawie danych oraz weryfikowania ich w składanych wnioskach o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu wydłużającego do 120 dni okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Przepis ten wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

Źródło: MSWiA

Pt., 6 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska