O polskiej części transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w Sejmie RP

O polskiej części transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w Sejmie RP fotolia.pl

27 kwietnia 2022 r., w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury dotyczące informacji Ministra Infrastruktury o stanie i kierunkach rozwoju polskiej części transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T z podziałem na poszczególne rodzaje transportu. W posiedzeniu Komisji wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury - minister Rafał Weber, doradca techniczny Najwyższej Izby Kontroli - Maciej Brzosko, dyrektor Departamentu Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury - Adrian Mazur oraz dyrektor zarządzający Klaster Luxtorpeda - Mateusz Izydorek vel. Zydorek.

Na początku posiedzenia minister Weber przedstawił informację dotyczącą polskiej części transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wskazując, że jest ona instrumentem służącym koordynacji i zapewnieniu spójności oraz komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. Celem polityki unijnej w tym zakresie jest stworzenie interoperacyjnej multimodalnej sieci transportowej. Sieć ma strukturę dwupoziomową obejmującą sieć kompleksową, która ma zostać zrealizowana do roku 2050 oraz bazową, której ukończenie zaplanowano do 2033 r. Sieć TEN-T uwzględnia gałęzie transportu, które ujęto w 9 korytarzach sieci bazowej, zaś 2 z nich przebiegają przez obszar Polski tj. korytarz Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk. Na koniec 2021 roku drogowa sieć bazowa TEN-T w Polsce była ukończona w 83%, a dokładnie to 3 213 km z zakładanych 3 838 km – kontynuował minister Weber. W przypadku bazowej sieci kolejowej Polska stopniowo osiąga rezultaty przybliżające do wyznaczonych celów. Niemal w pełni spełniony jest wymóg elektryfikacji sieci, bo aż w 96% tj. 4 631 km linii kolejowych z 4 815 km. Duży odsetek sieci – bo wynoszący 81%, posiada wymagane naciski przewozowe. Natomiast cała polska sieć kolejowa spełnia wymóg rozstawu osi w odniesieniu do wymogów długości pociągów towarowych. W odniesieniu do portów lotniczych należy zauważyć, że przeprowadzono intensywne prace, które skupiały się na większej przepustowości dróg startowych i kołowaniu niż na kubaturowej rozbudowie lotnisk. Zaś jeśli chodzi o porty morskie, to podejmowane są działania mające na celu umożliwienie dostępu do portu od strony lądowej np. modernizacja linii kolejowych do portu w Gdańsku. W przyszłości zaś będą kontynuowane prace zwiększające ich możliwości przeładunkowe.

Poseł Mirosław Suchoń, zapytał przedstawicieli MI m.in. o stopień realizacji sieci kompleksowej oraz wpływ na funkcjonowanie regionalnych portów lotniczych w związku z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Minister Weber odpowiedział, że sieć kompleksowa zostanie ukończona 3 lata po zakończeniu sieci bazowej, a więc do 2033 r. Mimo tego, że termin unijny jest do 2050 roku, to MI robi wszystko, aby inwestycje drogowe były realizowane możliwie szybko. Natomiast dyrektor Mazur stwierdził, że resort dąży do docenienia portów regionalnych z punktu widzenia sieci TEN-T, zarówno bazowej jak i kompleksowej, poprzez podjęcie działań dzięki którym do sieci kompleksowej dopisane zostały lotniska w Lublinie i w Szymanach.

Pełny przebieg posiedzenia dostępny jest tutaj

Czw., 28 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Maciej Barmosz