Ile będą kosztowały zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli?

Ile będą kosztowały zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli? fotolia.pl

Wraz z propozycją kierunków zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło także koszty proponowanych rozwiązań.

Jak wskazał resort całkowity koszt proponowanych zmian wyliczono jako różnicę w obecnych środkach, które powinny być wydatkowane na wynagrodzenia średnie nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela (liczba etatów na poszczególnych stopniach awansu x kwota bazowa x mnożnik wynikający z art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela) wraz z pochodnymi oraz składnikami niezaliczanymi do wynagrodzenia średniego oraz środków, które szacunkowo powinny być wydatkowe w nowym systemie.

Koszt proponowanych zmian uwzględnia przede wszystkim zmiany w wynagrodzeniu przeciętnym nauczyciela, liczbie etatów nauczycieli oraz strukturę zatrudnienia według proponowanych stopni awansu zawodowego.

Jak podało Ministerstwo Edukacji i Nauki szacunkowy koszt proponowanych zmian w roku 2022 (4 miesiące) wynosi ok. 2,6 mld zł dla budżetu państwa i ok. 0,5 mld zł wzrost wynagrodzeń niesubwencjonowanych nauczycieli przedszkoli.

Szacunkowy koszt proponowanych zmian w roku 2023 (12 miesięcy) wynosi ok. 6,8 mld zł dla budżetu państwa i ok. 1,6 mld zł wzrost wynagrodzeń niesubwencjonowanych nauczycieli przedszkoli.

Skutek finansowy odpraw dla nauczycieli szacowany jest na ok. 1,1 mld zł, sfinansowane z budżetu państwa.


 

Czw., 30 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka