Czy Polski Ład uderzy w samorządy?

Czy Polski Ład uderzy w samorządy? fotolia.pl

Posłanka Joanna Jaśkowiak (KO) niepokoi się o wpływ Polskiego Ładu na sytuację finansową samorządów. Co na to Ministerstwo Finansów?

Ogłoszenie programu Polski Ład wraz z przedstawieniem propozycji zmian w podatku od dochodów osób fizycznych, wzbudziło niepokój środowiska samorządowego. PIT jest tzw. podatkiem „państwowo-samorządowym”. Znaczna część przychodów z tego tytułu jest dochodem własnym jednostek samorządu terytorialnego. Pomysł na obniżkę wysokości stawek PIT lub postulat zwiększenia kwoty wolnej od podatku zawsze wiąże się ze spadkiem dochodów własnych JST. To co dobre dla obywatela nie zawsze okazuje się dobre dla władz lokalnych. Wprowadzenie takich rozwiązań wymaga, w świetle konstytucyjnej zasady adekwatności samorządowych dochodów, wprowadzenie mechanizmów wyrównawczych.

Takie wątpliwości zostały przedstawione rządowi przez posłankę Joannę Jaśkowiak w interpelacji nr 24812.

Uchwalone przez rząd zmiany polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób poniżej 26. roku życia oraz obniżce podatku PIT z 18 do 17 procent mogły uszczuplić dochody samorządów w ubiegłym roku nawet o prawie 7 miliardów złotych. Do tego nałożyły się ogromne wydatki - poniesione przez gminy - związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, a także wysoka inflacja, powodująca wzrost kosztów funkcjonowania. Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy, zakłada m.in. podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 85,5 tys. do 120 tys. zł, koniec z odpisami składki zdrowotnej oraz ulgę podatku dla klasy średniej. Wszystkie te zmiany spowodują, że dochody samorządów po raz kolejny będą maleć – przestrzega posłanka w swoim wystąpieniu.

Ministerstwo Finansów nie widzi jednak takiego ryzyka. W odpowiedzi na interpelację można przeczytać, że:

Kwestia skutków finansowych programu „Polski Ład” była poruszona przez przedstawicieli samorządów. 31 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym przedstawione zostały oczekiwania strony samorządowej w zakresie zrekompensowania utraconych przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów w związku z realizacją programu „Polski Ład”. Podczas spotkania ustalono, że temat ten będzie przedmiotem prac Zespołu po zebraniu pełnych danych dotyczących ubytku dochodów JST w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w związku z wdrożeniem programu „Polski Ład”. Wówczas omówiony zostanie również tzw. pakiet stabilizujący. Pragnę zaznaczyć, że ostatecznie stanowisko w sprawie skutków realizacji tego programu, a także wprowadzenie ewentualnych rekompensat z tego tytułu będzie wypracowane w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która zgodnie z ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90 poz. 759), stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego.

Interpelację można przeczytać tutaj, a odpowiedź tutaj.

Śr., 28 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Jakub Dorosz-Kruczyński