Jakie były kryteria podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?

Jakie były kryteria podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? fotolia.pl

Wielką ciekawość budzi problem kryteriów w oparciu, o które dokonano podziału środków z RFIL. Sprawa ta stała się nawet przedmiotem jednej z poselskich interpelacji.

O zasady podziału środków postanowił zapytać poseł Zbigniew Ziejewski (PSL). Niepokój parlamentarzysty wzbudził fakt, że jedna z najbiedniejszych gmin jego okręgu wyborczego nie otrzymała ani złotówki dofinansowania z RFIL.

Dopiero w trzecim naborze gmina otrzymała 250 000 zł z 350 000 zł wnioskowanych. Gminy o zbliżonej liczbie mieszkańców otrzymały nieporównywalnie większe kwoty. Przykładem nierównego traktowania jest gmina, która otrzymała 22 350 000 zł przy 6638 mieszkańcach. Dysproporcje te są rażące, a zapewniam, iż we wszystkich tych gminach żyją równie uczciwi, dobrzy katolicy.

W związku z brakiem oficjalnych procedur dotyczących wyboru regionów, które otrzymują wsparcie, kieruję do Pana Premiera następujące pytania:

  • W jaki sposób dokonywano rozstrzygnięcia naboru? Proszę o podanie szczegółowego wzoru/klucza przyznawania środków.
  • Dlaczego regiony nie mają możliwości odwoływania się od decyzji związanych z naborami do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?
  • Czy brane jest pod uwagę, aby gminy o małej liczbie mieszkańców i niskich dochodach mogły otrzymać w kolejnych naborach zwiększone środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? - dopytywał zaniepokojony poseł.

Jak się wydaje odpowiedź rządu nie wyjaśniła problemu. Omawiając kryteria podziału środków Jarosław Wenderlich (sekretarz stanu w KPRM) ograniczył się do przywołania przepisów uchwały Rady Ministrów. Ponadto w swojej odpowiedzi stwierdził, że:

Z uwagi na liczbę wniosków o wsparcie projektów inwestycyjnych, jak również wysokość środków przewidzianych na ten cel, nie było możliwości przyznania wsparcia wszystkim jednostkom, które wnioski złożyły. Biorąc pod uwagę tryb konkursowy naborów, złożenie wniosku spełniającego wymagania formalne nie było równoznaczne z uzyskaniem wsparcia. Pula środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określona uchwałą, wynosi 13 mld 250 mln zł. Środki zostały rozdysponowane w całości, w ramach pięciu naborów przewidzianych uchwałą. Uchwała nie przewiduje dalszych naborów na te środki.”

Wiceminister wyjaśnił także, że rząd nie przewiduje kolejnych naborów środków z RFIL. Samorządom będzie teraz dedykowany Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Z interpelacją można zapoznać się tutaj, a z odpowiedzią tutaj.

Pon., 26 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: