Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wideoweryfikacja z tymczasowego profilu zaufanego do „zwykłego profilu”, tymczasowe profile staną się „zwykłymi profilami”

Wideoweryfikacja z tymczasowego profilu zaufanego do „zwykłego profilu”, tymczasowe profile staną się „zwykłymi profilami” fotolia.pl

Tytułowe zmiany mają być konsekwencją procedowanej przez parlament nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jakie to dokładnie zmiany i… dlaczego w tej ustawie?

„Kierowca będzie mógł założyć profil zaufany w drodze”, czyli czeski film

Nie, Drodzy Czytelnicy, to nie żart. Na kwestię – delikatnie rzecz ujmując – braku związku zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w ramach noweli ustawy o autostradach płatnych zwrócił uwagę zarówno Związek Powiatów Polskich, jak i sejmowe Biuro Legislacyjne.

W odpowiedzi – na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury – przedstawiciele resortu finansów (pilotującego projekt) poinformowali, że zmiana jest podyktowana koniecznością… zapewnienia możliwości zakładania profili zaufanych przez kierowców będących w drodze. Przyznam szczerze, że różnych wytłumaczeń – bazując na doświadczeniach z komisji sejmowych i senackich – się spodziewałem, ale na takie nie wpadłem…

Dokładny kształt zmian

Po pierwsze – co oczywiste – uchylony ma zostać art. 20ca ustawy o informatyzacji. Równocześnie jednak zostanie dodany art. 20cb, według którego minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę online służącą do potwierdzania profilu zaufanego przy użyciu metody wideoweryfikacji polegającej na:

  1. porównaniu wizerunku wnioskodawcy udostępnianego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem tego wnioskodawcy pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, oraz
  2. weryfikacji danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego albo paszportu wnioskodawcy okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz
  3. w uzasadnionych przypadkach – weryfikacji wiedzy wnioskodawcy przy wykorzystaniu danych dotyczących wnioskodawcy zgromadzonych w rejestrach publicznych lub w systemach teleinformatycznych.

Ponadto według przepisu przejściowego tymczasowy profil zaufany potwierdzony w ramach wideoweryfikacji ma stać się profilem zaufanym o okresie ważności określonym w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Równocześnie w świetle regulacji przejściowej ważność profilu zaufanego potwierdzonego w ramach wideoweryfikacji ma zostać przedłużona na okres ważności określony we wskaznaym wyżej rozporządzeniu (licząc od daty potwierdzenia profilu zaufanego).

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj, natomiast zainteresowanych opinią ZPP odsyłamy w to miejsce.

Czw., 15 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel