„Jazda bez prawa jazdy” – ZPP apeluje do premiera o przesunięcie w czasie wdrożenia przepisów

„Jazda bez prawa jazdy” – ZPP apeluje do premiera o przesunięcie w czasie wdrożenia przepisów fotolia.pl

Chcąc uniknąć sytuacji, w której to obywatele będą ponosić negatywne konsekwencje wdrażanych rozwiązań, Związek Powiatów Polskich zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o przesunięcie w czasie wdrożenia nowych przepisów dopuszczających tzw. „jazdę bez prawa jazdy”.

Od 5 grudnia 2020 roku kierujący pojazdami mają być zwolnieni z obowiązku posiadania dokumentu prawa jazdy podczas kontroli drogowej. Związek Powiatów Polskich nie kwestionuje zasadności wprowadzenia takiego rozwiązania, niemniej kierując się dobrem obywateli, wniósł o przesunięcie w czasie tego przepisu. Taką propozycję zgłoszono już wcześniej na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Chodzi o dużą złożoność proponowanego rozwiązania i konieczność zaangażowania wielu podmiotów. Zaniedbanie choćby jednego elementu potrzebnego do wdrożenia rozwiązania będzie rodziło istotne problemy – nie tylko dla urzędników ale i obywateli.

Takie negatywne skutki dla obywateli mogą wystąpić ze względu na wszystkie okoliczności wdrażania rozwiązania „jazda bez prawa jazdy”, które następuje w szczególności:

  • bez stworzenia i wdrożenia planowanej od lat Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0. W konsekwencji usługa jest wdrażana w ramach CEK 1.0, którą – ze względu na mechanizmy jej funkcjonowania – charakteryzują rozbieżności między zawartością bazy centralnej (CEK 1.0) a bazami lokalnymi znajdującymi się w dyspozycji poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu, przy czym pewniejsza informacja znajduje się w bazach lokalnych, a nie w ewidencji centralnej;
  • bez zbilansowania danych pomiędzy CEK 1.0 a bazami lokalnymi – w konsekwencji czego rozbieżności są faktem. Ich pełna skala nie jest znana, ale bazując na reprezentatywnej próbce można ocenić, że dotyczą szacunkowo znacznie ponad 100 tys. osób. W dużej mierze będą to osoby starsze, które w obecnych warunkach powinny być w sposób szczególny chronione;
  • bez zapewnienia odpowiedniego dostosowania opracowanego przez PWPW Systemu Informatycznego Kierowca, w którym poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatu wykonują całokształt operacji, do wyjaśniania niezgodności. W konsekwencji wydziały komunikacji zostały skazane na korzystanie przy wyjaśnianiu niezgodności z ogólnych usług dostępnych na gov.pl obok SI Kierowca. Jest to o tyle utrudnione, że system ten funkcjonuje w wydzielonej Sieci, a usługi gov.pl nie są dostępne z poziomu terminali wykorzystywanych przez pracowników wydziałów komunikacji. Sytuacja taka jest konsekwencją fiaska negocjacji między administracją rządową a PWPW;
  • w czasie stanu epidemii, kiedy powinno się unikać wszelkich rozwiązań, które mogą powodować konieczność dodatkowych czynności administracyjnych.

Wprowadzenie powyższego rozwiązania w terminie 5 grudnia 2020 roku będzie też rodziło problem dla wielu instytucji publicznych, które nie posiadają jeszcze gotowego rozwiązania technicznego.

Zatem przesunięcie w czasie wdrożenia „jazdy bez prawa jazdy” leży w interesie wszystkich.

Śr., 2 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska