Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sejmowa Komisja Edukacji uznała informację MEiN o stanie przygotowań do nowego roku szkolnego za wystarczającą

Sejmowa Komisja Edukacji uznała informację MEiN o stanie przygotowań do nowego roku szkolnego za wystarczającą fotolia.pl

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży na posiedzeniu 26 października br., prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość omówiła zagadnienia związane z organizacją rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki:

  • wniosek Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowań do roku szkolnego 2020/2021”;
  • wniosek Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021, w szczególności w zakresie realizacji ustawowych zadań w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, a także sprawności systemów informatycznych zapewniających nauczanie zdalne, z których korzystają szkoły”.

W posiedzeniu uczestniczyli: minister edukacji i nauki – Przemysław Czarnek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski, podsekretarz stanu w MEN – Maciej Kopeć oraz pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego oraz sekretarz stanu – Marzena Machałek.

Przedstawiciele resortu podkreślili, że szkoły są bezpieczne, a liczba zakażeń koronawirusem w szkołach stanowi margines wszystkich zakażeń w skali kraju. Zaznaczono, że procedury opracowane przez ministerstwo i wdrożone w szkołach zadziałały, a przyczyną aktualnego zamknięcia szkół i przejścia na zdalny tryb nauczania jest mobilność społeczna (uczniów, nauczycieli, rodziców) związana z funkcjonowaniem szkół. Oczekuje się, że wzrost zakażeń wyhamuje i po dwóch tygodniach nastąpi powrót do nauczania stacjonarnego. Ministerstwo zdaje sobie sprawę z mankamentów edukacji zdalnej. Planuje się m.in., że zależnie od rozwoju sytuacji epidemicznej „odmrożone” mogą być ze względu na końcowe egzaminy klasy ósme szkół podstawowych i najstarsze klasy szkół ponadpodstawowych.

Przypomniano też działania Ministerstwa Edukacji Narodowej podejmowane od marca br., a w szczególności w sierpniu br. – przed powrotem uczniów do szkół.

W informacji zwrócono uwagę m.in. na:

  • rozwiązania prawne, w tym wytyczne dla szkół, opracowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym, które dają dyrektorom możliwość elastycznego działania i tworzenia szczegółowych procedur bezpieczeństwa stosownie do specyfiki placówki;
  • wsparcie finansowe i sprzętowe dla szkół udzielane w formie dotacji dla samorządów poprzez specjalne programy wspomagające edukację on-line;
  • rozbudowę funkcjonalności i modernizację specjalnych platform edukacyjnych;
  • dostarczenie do szkół środków ochrony m.in. płynów dezynfekujących, maseczek czy termometrów bezdotykowych.

W dyskusji podniesiono m.in. kwestie postulowanych, a nieuwzględnionych w decyzjach władz propozycji dotyczących hybrydowego nauczania z początkiem roku szkolnego; większej samodzielności dyrektorów szkół w decydowaniu o przejściu na inną formę nauczania; powszechnego testowania nauczycieli i uczniów; bezpłatnego dostępu nauczycieli do szczepień przeciwko grypie; zredukowania treści programowych i egzaminacyjnych; uregulowania sytuacji prawnej nauczycieli przebywających na kwarantannie lub w izolacji, jeśli chodzi o prawo/obowiązek świadczenia pracy. Zwrócono także uwagę na kwestie dodatkowych środków dla samorządów na konieczne przeorganizowanie pracy szkół i elastyczne ich funkcjonowanie (postulat zgłoszony przez uczestniczącego w posiedzeniu przedstawiciela Związku Powiatów Polskich) oraz zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach w celu ograniczenia ryzyka zakażeń. Odniesiono się również do problemów zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli, jakie niesie ze sobą stan izolacji społecznej, np. zwiększony poziom lęku i frustracji związany ze wszechobecnym poczuciem tymczasowości.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja uznała – w odniesieniu do każdego z rozpatrywanych wniosków – że informacja Ministra Edukacji i Nauki przedstawiona na posiedzeniu Komisji jest wystarczająca i nie ma potrzeby przeprowadzania dyskusji na ten temat podczas posiedzenia Sejmu.

Czw., 29 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka