Ochrona nauczycielskich uprawnień emerytalnych

Ochrona nauczycielskich uprawnień emerytalnych fotolia.pl

W związku z zagrożeniem COVID-19 wiele zakładów pracy wstrzymało lub ograniczyło swoją działalność. W przypadku nauczycieli zostały określone jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostało czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Niewykonywanie pracy nauczycielskiej, pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, czy też pracy górniczej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19, spowodowane jest przyczynami niezależnymi od osoby zainteresowanej, w sytuacji, gdy wyraża ona gotowość do wykonywania pracy w okresie trwania stosunku pracy.

W związku z powyższym w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344) przewidziano rozwiązanie, zgodnie z którym okresy niewykonywania ww. pracy zostaną potraktowane dla celów uprawnień emerytalnych (odpowiednio: prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury pomostowej albo prawa i wysokości emerytury górniczej) tak jakby praca była wykonywana.

Jednakże art 55 projektu, w którym uregulowano powyższe zagadnienie przewiduje warunki zastosowania przewidzianych w nim rozwiązań:

  1. konieczne jest kontynuowanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19 stosunku pracy i gotowości pracownika do wykonywania pracy oraz
  2. praca musi być wykonywana w miesiącu poprzedzającym zaprzestanie lub ograniczenie działalności przez pracodawcę w związku z COVID-19.
Śr., 29 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka