Gdzie dyrektor z konkursu?

Co do zasady dyrektor samorządowej instytucji kultury może być wyłoniony w drodze konkursu. Konkurs jest natomiast obligatoryjny w tych jednostkach, które mają znaczenie dla kultury narodowej – ich listę ustala w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Do Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu skierowany właśnie został projekt rozporządzenia aktualizującego obowiązującą obecnie listę.

Lista jest podzielona na dziesięć kategorii. Projekt rozporządzenia przewiduje następujące zmiany w zakresie liczby jednostek ujętych w poszczególnych kategoriach:

  1. biblioteki – zmniejszenie z 53 na 51. Z listy wykreślone zostały Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach oraz Biblioteka Miejska w Zakopanem;
  2. domy i ośrodki kultury, centra kultury i sztuki – zwiększenie z 44 na 50. Nowouwzględnione instytucje to: Chorzowskie Centrum Kultury w Chorzowie, Ostrołęckie Centrum Kultury w Ostrołęce, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie oraz Gdański Archipelag Kultury w Gdański. Z listy wykreślono natomiast instytucje, których organizatorem był powiat – wyjątkiem jest Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna utrzymane na wykazie. Dodatkowo do tej grupy wpisano niektóre jednostki ujmowane wcześniej w innych kategoriach;
  3. muzea – zmniejszenie ze 151 na 101. W nowym wykazie postanowiono uwzględnić wyłącznie muzea samorządowe wpisane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do Państwowego Rejestru Muzeów, muzea współprowadzone przez Ministra, muzea martyrologiczne oraz Europejskie Centrum Solidarności;
  4. galerie, biura wystaw artystycznych oraz ośrodki i centra sztuki – zmniejszenie z 44 na 39. Zmiana wynika z: wykreślenia 7 jednostek, które przestały istnieć lub mają jedynie lokalny zasięg, dopisania dwóch instytucji (Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu oraz Gdańska Galeria Miejska w Gdańsku). Dokonano równocześnie zmian w klasyfikacji jednostek;
  5. filharmonie, orkiestry symfoniczne i kameralne – zwiększenie z 26 na 27. Lista została uzupełniona o Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska oraz Orkiestrę Sinfonia Varsovia przy przyniesieniu jednej jednostki do innej kategorii;
  6. teatry operowe i tańca – zwiększenie z 10 na 14. Pomijając zmianę wynikającą ze zmiany kategorii, uwzględniono tu Śląski Teatr Tańca oraz Kielecki Teatr Tańca;
  7. teatry muzyczne i operetkowe – liczba bez zmian;
  8. teatry dramatyczne – zmniejszenie z 61 na 49 będące efektem usunięcia z listy teatrów impresaryjnych, prowadzących przedsięwzięcia przeważająco komercyjne lub o profilu jednoznacznie autorskim. Na wykazie uwzględniono natomiast jedną nową instytucję – Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku;
  9. teatry lalkowe – zwiększenie z 24 na 25 wynikające z uwzględnienia na wykazie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze;
  10. inne instytucje – zmniejszenie z 5 na 3 wynikające z wykreślenia Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach oraz Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
Czw., 31 Mj. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski