Kalendarium

Niewielka liczba spływających projektów sprawiła, że w stosunku do pierwotnych założeń zmniejszy się liczba kwietniowych posiedzeń zespołów – na korzyść trybu obiegowego.

W tym trybie postanowiły pracować: Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa (termin zgłaszania uwag upływa 16 kwietnia) oraz Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu (z terminem na zgłaszanie uwag do 17 kwietnia).

Kolejne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska odbędzie się 16 kwietnia b.r. w siedzibie UMP w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Początek obrad o godzinie 11.00.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego zbierze się na swoje posiedzenie w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Batorego 5. Początek obrad o godz. 11.00.

W dniu 24 kwietnia o godzi. 15.00 rozpocznie się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych. Miejscem obrad będzie jedna z sal konferencyjnych Ministerstwa Finansów.

Czw., 12 Kw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski