Zmiana przepisów w zakresie badań lotniczo-lekarskich

Rozszerzenie zakresu osób podlegających obowiązkowym badaniom lotniczo-lekarskim oraz konieczność harmonizacji z prawem unijnym sprawiły, iż Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował projekt nowego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich.

W stosunku do obowiązujących obecnie przepisów najistotniejsze zmiany polegają na:

  • uregulowaniu kwestii badań kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego;
  • usunięciu przepisów stanowiących powielenie obowiązujących w skali całej Unii Europejskiej: rozporządzenia Komisji (UE) Nr 805/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku ustanawiającego szczegółowe zasady licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego oraz wydawania określonych certyfikatów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z przywołanym już rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady.

Projekt będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Czw., 5 Kw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski