Dodatkowe dni wolne od zajęć w szkołach branżowych, policealnych i CKZ

Dodatkowe dni wolne od zajęć w szkołach branżowych, policealnych i CKZ fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Projekt przewiduje zmiany w zakresie ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć.

Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, będzie mógł w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego wymiarze 10 dni.

Dotychczas dla tego typu szkół dyrektor mógł ustalić 6 dni wolnych. 

Jeżeli chodzi o licea ogólnokształcące i technika, stan prawny się nie zmienia i będzie to nadal 10 dni.

Jak wskazano w uzasadnieniu regulacji, do Ministra Edukacji i Nauki napływają postulaty dotyczące ujednolicenia do 10 dni wymiaru dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Rozwiązanie to zdaniem MEiN powinno przyczynić się m.in. do usprawnienia przeprowadzania egzaminów zawodowych, szczególnie w przypadku szkół i placówek funkcjonujących w zespołach.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Pt., 29 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka