Nowe stawki dla lekarzy - rezydentów

Nowe stawki dla lekarzy - rezydentów fotolia.pl

Ministerstwo Zdrowia szykuje nowe rozporządzenie ws. stawek dla osób odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji nowe wysokości wynagrodzeń mają zostać dostosowane do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

W projekcie rozporządzenia zapisano, że wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w konkretnie wymienionych 22 dziedzinach wyniesie w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury 6942 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 7211 zł. Natomiast dla pozostałych lekarzy i lekarzy dentystów odpowiednio 6739 zł, a po dwóch latach – 7076 zł.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jednakże z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. Obecnie projekt skierowano do konsultacji publicznych.

Z pełną treścią projektu rozporządzenia można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Pt., 15 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński