Profilaktyka chorób odtytoniowych

Profilaktyka chorób odtytoniowych fotolia.pl

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, dotyczący programu zdrowotnego profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Według dostępnych badań w Polsce w 2019 r. prawie 8 mln osób regularnie paliło tytoń, co stanowiło około 21% populacji ogólnej. Wśród mężczyzn odsetek palących wynosi 24%, a wśród kobiet 18%. Palenie tytoniu jest jedną z przyczyn przedwczesnych zgonów Polaków. Lista chorób odtytoniowych jest bardzo długa. Nałóg ten upośledza wiele obszarów zdrowia: reprodukcyjnego, jamę ustną czy narząd wzroku.

Z analiz jakie przeprowadziło Ministerstwo Zdrowia wynika, że szacunkowe roczne zapotrzebowanie na program profilaktyki chorób odtytoniowych wyniosło 549 tys. osób dorosłych, szacując, że 50% rzucających palenie chciałoby skorzystać z pomocy.

W ramach wspomnianego programu resort zdrowia postanowił, aby na pierwszym poziomie uruchomić Poradnictwo antynikotynowe w trybie ambulatoryjnym. Poradnictwo ma objąć osoby powyżej 18. roku życia palące tytoń lub używające nowatorskich wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów. W tym zakresie Związek Powiatów Polskich zwrócił uwagę, że nie tylko osoby powyżej 18 roku życia zmagają się z problemem palenia nikotyny. Zgodnie z informacjami przygotowanymi przez Państwowy Zakład Higieny aż 50% niepełnoletnich uczniów próbowało palić papierosy, a co czwarta osoba w wieku 15-18 lat pali codziennie. W świetle przedstawionych danych, niezrozumiałym jest dlaczego projektodawca zdecydował się na udzielanie poradnictwa antynikotynowego tylko dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Na tym poziomie przewidziano również diagnostykę i profilaktykę POChP.

Drugi poziom obejmie poradnictwo specjalistyczne, również udzielane w trybie ambulatoryjnym. Do poziomu tego zostaną zakwalifikowani pacjenci - Osoby powyżej 18. roku życia uzależnione od tytoniu, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych lub uzależnione od używania elektronicznych papierosów, skierowane z etapu podstawowego lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszające się bez skierowania.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Czw., 20 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek