Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST o rozporządzeniach dotyczących PROW 2014-2020

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST o rozporządzeniach dotyczących PROW 2014-2020 fotolia.pl

4 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zespół omówił projekty nowelizacji rozporządzeń stanowiących otoczenie prawne dla realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sygnalizowane wyżej projekty to:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwsze dwa projekty uzyskały ostateczną opinię pozytywną – z uwagi na upoważnienie, które Zespół otrzymał od Komisji Wspólnej oraz wyczerpanie dyskusji nad ich kształtem. Natomiast trzeci projekt nie dość, że upoważnienia nie otrzymał, to przede wszystkim wciąż wzbudza kontrowersje. Szczególnie, że nadal nie została do KWRiST przekazana jego wersja po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych.

Związek Powiatów Polskich zgłosił uwagi co do odwoływania się w projekcie jedynie do dochodów podatkowych gmin – pomijając dochody podatkowe powiatów – choć i powiaty mogą być w tym przypadku beneficjentami. Ponadto przedstawił zastrzeżenia w kontekście sformułowanych w projekcie kryteriów. Natomiast województwo wielkopolskie (wicemarszałek K. Grabowski) zgłaszało zastrzeżenia w zakresie rodzaju nawierzchni drogi czy konieczności rozszerzenia katalogu rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Resort rolnictwa i rozwoju wsi uwzględnił zastrzeżenia województwa wielkopolskiego oraz uwagi ZPP w zakresie kryteriów. Kwestię dochodów Ministerstwo ma jeszcze przeanalizować, choć cóż tu wielkiego analizować…

Po przekazaniu nowej wersji projektu ma on zostać zaopiniowany w trybie obiegowym przez KWRiST.

Pt., 7 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel