Profesjonalna rejestracja pojazdów – będzie zmiana rozporządzenia

Profesjonalna rejestracja pojazdów – będzie zmiana rozporządzenia fotolia.pl

Do 17 stycznia br. trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę wzoru i opisu blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego (załącznik nr 7 do nowelizowanego rozporządzenia). Proponowany wzór blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego uwzględnia zmiany wynikające z wymagań dotyczących minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Dodany został również szczegółowy opis zabezpieczeń producenta. Zmiany ujęte w projekcie wprowadzono zgodnie z rekomendacjami Komisji ds. Dokumentów Publicznych. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 maja 2022 r.

Zgodnie z ustawą o dokumentach publicznych dokumenty publiczne, które nie spełniają wymagań odnośnie minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres, w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej do 12 lipca 2022 r. Wobec tego w projekcie rozporządzenia zaproponowano przepisy przejściowe. Wydane przed wejściem w życie rozporządzenia profesjonalne dowody rejestracyjne zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, zamówione oraz wyprodukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia organ rejestrujący będzie mógł wydawać do czasu wyczerpania ich zapasu, jednak nie dłużej niż do 11 lipca 2022 r. Blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych wydane przez organ rejestrujący przed 12 lipca 2022 r., mogą być wypełniane przez podmiot uprawniony i zachowają ważność do dnia wygaśnięcia lub uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, do której zostały wydane.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl 

Pt., 7 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel