Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – budownictwo i planowanie przestrzenne

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – budownictwo i planowanie przestrzenne fotolia.pl

2 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych na grudzień posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Posiedzenie zostało zdominowane przez projekty związane z szeroko pojętym budownictwem i planowaniem przestrzennym.

Wzmocnienie PINB-ów – będą podwyżki i sprzęt

Na kanwie pisma Związku Powiatów Polskich w sprawie planowanych działań w zakresie wzmocnienia organów nadzoru budowlanego, w tym w szczególności wzmocnienia finansowego, w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zespół przeprowadził dyskusję nad wskazaną kwestią.

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przyznała, że niedofinansowanie nadzoru budowlanego jest wieloletnie. Przekazała, że w przyszłym roku w powiatowych inspektoratach będą miały miejsce podwyżki wynagrodzeń – na poziomie ok. 700 zł netto na etat. Aktualnie GUNB prowadzi inwentaryzację sprzętu komputerowego w powiatowych inspektoratach – na podstawie tej inwentaryzacji zostaną określone potrzeby, a następnie zapewnione finansowanie budżetowe przez Ministra Finansów. Środki zostaną przekazane wojewodom, a następnie wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego – tak, aby to poszczególne powiatowe inspektoraty mogły dokonywać zakupów sprzętu.

Bartłomiej Zydel z Biura ZPP zwracał uwagę na konieczność podwyżek nie tylko w kontekście utrzymania obecnej kadry, ale i ściągnięcia nowej, niezbędnej do obsługi zadań związanych z tzw. domkami do 70 m2. Sygnalizował też konkretne przykłady wątpliwego sposobu finansowania PINB-ów – np. sporą część kosztów funkcjonowania warszawskiego PINB-u finansuje… miasto stołeczne Warszawa.

Duże zmiany w planowaniu przestrzennym, ale nie w formie nowej ustawy

W związku z opiniowaniem przez Zespół projektów rozporządzeń związanych z tzw. cyfryzacją procesu planistycznego w toku dyskusji pojawił się wątek reformy planowania przestrzennego – w związku ze sprzecznymi sygnałami dochodzącymi z resortu rozwoju i technologii.

Anna Michalik, zastępca dyrektora w Departamencie Planowania Przestrzennego w ww. resorcie poinformowała, że Ministerstwo nie wycofuje się z reformy systemu planowania przestrzennego, jednak wprowadzenie nowej ustawy jest po prostu nierealne. W ciągu najbliższych tygodni ma zostać ujawniona pierwsza transza zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmująca plany ogólne i wygaszanie decyzji WZ. Druga transza ma obejmować tzw. rejestr urbanistyczny.

Powiaty będą mogły dostawać nieodpłatnie nieruchomości z KZN-u, będą włączone w „lokal za grunt”

To główne wnioski z prac Zespołu nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Objęcie powiatów zakresem ustawy „lokal za grunt” nastąpi albo jeszcze w ramach ww. projektu, albo w ramach odrębnej inicjatywy legislacyjnej – wszystko zależy od decyzji Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Nowela ustawy wiatrakowej – można by rzec: nareszcie!

Zespół pracował też nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Projekt ma zmienić filozofię podejścia w ramach tzw. ustawy odległościowej właśnie do kwestii odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi a wiatrakami. Według projektu rada gminy będzie mogła określić odległość mniejszą aniżeli obecnie obowiązująca dziesięciokrotność. Związek Powiatów Polskich zgłosił szczegółowe uwagi, do których stanowisko resort ma zrewidować pierwotnie wyrażone stanowisko w okresie do najbliższego plenarnego posiedzenia Komisji Wspólnej, zaplanowanego na 15 grudnia 2021 roku. Chodzi m.in. o wynikający dziś z treści projektu obligatoryjny udział wójta/burmistrza/prezydenta miasta w dyskusji publicznej nad projektem planu miejscowego – pierwotna wersja projektu nowelizacji dopuszczała udział zastępcy lub sekretarza.

Pt., 3 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel