Zespół ds. Infrastruktury KWRiST: ustawa wdrożeniowa, podatek od bocznic kolejowych i nadzór nad SKP

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST: ustawa wdrożeniowa, podatek od bocznic kolejowych i nadzór nad SKP fotolia.pl

21 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, w tym w części dotyczącej zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych posiedzenie wspólne z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych. Prócz projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych głównymi tematami posiedzenia były: ustawa wdrożeniowa i zmiany w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

Ustawa wdrożeniowa: ZPP z sukcesem

Po długiej dyskusji Zespół nie wydał opinii do projektu tzw. ustawy wdrożeniowej. Poszczególne województwa w ramach Związku Województw RP zgłaszają bowiem wciąż co najmniej kilka kluczowych zastrzeżeń, m.in. co do roli BGK jako monopolisty przy wydatkowaniu tzw. części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy.

Natomiast kluczowe uwagi ZPP zostały co do zasady uwzględnione (choć Ministerstwo mogło uwzględnić je wprost, a nie przetwarzając na własne pomysły legislacyjne). Niemniej w aktualnej wersji projektu rozszerzony został zakres form, w których będzie można zarządzać ZIT-em – o takie, które uwzględniają samorządy powiatowe. Ponadto w ustawie o samorządzie gminnym zostanie jasno wskazane, że powiat może być stroną porozumienia, o którym mowa w art. 10g ust. 4 tej ustawy (czyli porozumienia dotyczącego prac nad tzw. strategią ponadlokalną). Równocześnie przepis przejściowy dotyczący nowego obowiązku w postaci przyjmowania uchwał w sprawie trybu i harmonogramu prac nad strategią rozwoju ponadlokalnego będzie stanowił, że przepisy te nie będą stosowane do prac nad projektami strategii, do których przystąpiono przed wejściem w życie projektowanej ustawy.

Podatki i opłaty lokalne: zmiany dopiero od 2023 r., opinia negatywna

Projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ma zmierzać do rozwiązania wielokrotnie już dyskutowanego problemu tzw. bocznic kolejowych i wynikających aktualnie (szczególnie w świetle orzecznictwa) zwolnienia w podatku od nieruchomości dla całych działek geodezyjnych.

Trzeba odnotować, że z nowej wersji projektu „wypadło” rozszerzenie zwolnienia dla nieruchomości pod zlikwidowaną infrastrukturą kolejową. Jednak projekt wydaje się nie do końca rozwiązywać wskazany powyżej podstawowy problem – z uwagi na zbyt szerokie odwołanie się w nowej regulacji do ustawy o transporcie kolejowym. Poza tym w nowej wersji zmieniono termin jego wejścia w życie – z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 roku. W związku z powyższym Zespół ds. Infrastruktury oraz Zespół ds. Finansów zaopiniowały projekt negatywnie.

Prawo o ruchu drogowym: wreszcie jest wola współpracy

W porządku obrad Zespołu po raz kolejny znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Według ustalenia z poprzedniego posiedzenia Zespołu miało odbyć się spotkanie robocze przedstawicieli Strony Samorządowej z Ministrem Rafałem Weberem odpowiedzialnym za ten projekt. Niestety do dnia opisywanego posiedzenia resort nie wyszedł z jakąkolwiek propozycją w tym zakresie. Stąd też Związek Powiatów Polskich zawnioskował o bardzo szczegółowe omówienie projektu (na wzór sposobu pracy nad projektami w komisjach sejmowych) na posiedzeniu Zespołu.

Na posiedzeniu jednak pojawił się Minister Rafał Weber, który zadeklarował wolę rozmowy i współpracy. Ostatecznie na wtorek 26 października 2021 r. planowane jest spotkanie robocze w celu przedyskutowania uwag i zastrzeżeń samorządów do tego projektu.

Pt., 22 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel