Rządowo-samorządowy zespół zajmie się przygotowaniem wdrażania Krajowego Planu Odbudowy

Rządowo-samorządowy zespół zajmie się przygotowaniem wdrażania Krajowego Planu Odbudowy fot. canva

Pierwsze posiedzenie zespołu roboczego powołanego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się 5 maja br. Jego zadaniem będzie przygotowanie wdrażania Krajowego Planu Odbudowy.

Dotychczas KE otrzymała 14 krajowych planów odbudowy: z Belgii, Danii, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Luksemburga, Austrii, Polski, Portugalii, Słowenii i Słowacji. Polska przesłała swoją wersję dokumentu 3 maja.

Powołany zespół roboczy ma wypracować rozwiązania, które pomogą w sprawny sposób realizować założenia Krajowego Planu Odbudowy. Pierwsza dyskusja w ramach zespołu dotyczyła uruchomienia reform i inwestycji zaplanowanych w KPO. Zespół będzie też kładł nacisk na system wdrażania.

Podczas pierwszego posiedzenia strona samorządowa zgłosiła trzy najważniejsze postulaty dotyczące KPO:

  •        wzmocnienie kompetencji i ustalenie składu Komitetu Monitorującego KPO
  •        zwiększenie zakresu alokacji KPO wdrażanej przez samorządy wojewódzkie
  •        zwiększenie części dotacyjnej KPO dla sektora samorządowego

Postulowano także podjęcie rozmów na temat zapowiadanej wcześniej reformy systemu ochrony zdrowia.

Strona rządowa zadeklarowała odniesienie się do zgłoszonych postulatów podczas kolejnego posiedzenia, które odbędzie się 12 maja.

Pracom Zespołu będą przewodniczyć minister Waldemar Buda i Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Źródło: MFiPR

Czw., 6 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska