Bilet za przejazd jak faktura

Bilet za przejazd jak faktura fotolia.pl

Ministerstwo Finansów skierowało do zaopiniowania przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Zmiana dotyczy zniesienia limitu od którego bilet jednorazowy za przejazd uznaje się za fakturę.

Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją (§ 3 pkt 4 rozporządzenia), za fakturę uznajemy dokument na przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiany w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Zatem za fakturę uznaje się dokument potwierdzający przejazd autostradą płatną lub bilet jednorazowy dokumentujący przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km.

Ministerstwo Finansów planuje zniesienie tego limitu. Ma to być odpowiedź na postulaty środowiska polskich przewoźników kolejowych i autobusowych.

Zmiana ta ma charakter upraszczający i zmniejszający obowiązki podatnika, podmiot świadczący usługi przewozu osób uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie zmiana ta pozwoli nabywcy skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT na podstawie faktur (biletów) z tytułu nabycia wspomnianych usług bez względu na liczbę przejechanych kilometrów, oczywiście przy założeniu wykazania związku zakupu z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) – podróż służbowa.

Źródło: www.rcl.gov.plprojekt

Czw., 29 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel