Zespół ds. Rolnictwa KWRiST o przeciwdziałaniu skutkom suszy i wspólnotach gruntowych

Zespół ds. Rolnictwa KWRiST o przeciwdziałaniu skutkom suszy i wspólnotach gruntowych fotolia.pl

17 lutego 2021 roku odbyło się – w formie wideokonferencji – posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie zostało zdecydowanie zdominowane omówieniem projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia „Planu przeciwdziałania skutkom suszy”. Sprawy różne to powracający już tradycyjnie na posiedzeniach Zespołu wątek wspólnot gruntowych.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy – pionierski dokument, czy będzie pionierska realizacja?

Dyr. Jarosław Wiśniewski z Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który równocześnie współprzewodniczył posiedzeniu, podkreślił zdecydowanie, że projekt Planu to rzecz pionierska, przygotowana we współpracy wielu instytucji.

Jednak w szczegółowej dyskusji to nie pionierski charakter zajął najwięcej miejsca, lecz dyskusja na temat problematyki spółek wodnych, które są ujęte w Planie w sposób dość ograniczony. Projektodawcy wskazywali jednak, że Plan nie jest najlepszym miejscem do zawierania w nim wątków, które wymagają po prostu interwencji legislacyjnej. Równocześnie autorzy projektu sygnalizowali, że do ostatecznego zamknięcia prac nad Planem jest konieczna znajomość kształtu przyszłej unijnej perspektywy finansowej – i kwestii natury finansowej dotyczyły też uwagi zgłoszone przez Ministerstwo Finansów w ramach uzgodnień międzyresortowych. Stąd też jak do tej pory nie powstała jeszcze ostateczna wersja projektu, a do realizacji Planu daleko.

Ministerstwo Rolnictwa wciąż zbiera dane na temat wspólnot gruntowych

Współprzewodniczący Zespołu Burmistrz Stanisław Bodys poprosił o przedstawienie informacji na temat wspólnot gruntowych na kolejnym posiedzeniu Zespołu. W odpowiedzi dyr. Mariusz Drozdowski z Departamentu Spraw Ziemskich MRiRW przypomniał, że resort już jesienią ubiegłego roku przedstawił wstępną informację na podstawie danych zebranych ze starostw. Wynikało z nich, że jeszcze stosunkowo dużo postępowań w przedmiocie uregulowania stanów prawnych jest w toku. Ostatnio Ministerstwo wyszło z drugą turą pytań, do kwietnia planuje otrzymanie danych – zaznaczył dyr. Drozdowski. Ostatecznie temat mimo wszystko ma powrócić na następnym posiedzeniu Zespołu.

Czw., 18 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel