Propozycja zmian kwalifikacji w zawodzie technik gazownictwa

Propozycja zmian kwalifikacji w zawodzie technik gazownictwa fotolia.pl

Minister Klimatu i Środowiska zwrócił się do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z prośbą o opinię w sprawie wprowadzania zmian w zawodzie technik gazownictwa, polegających na zmianie kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie.

Zgodnie z obecnie obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego w zawodzie technik gazownictwa wyodrębniono kwalifikacje:

  • BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych,
  • BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych.

Jak wynika z uzasadnienia wniosku obecny kształt wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych nie odpowiada specyfice wykonywanych zadań zawodowych przez pracowników budowy sieci gazowych oraz montażu instalacji gazowych.

Wskazane jest więc rozdzielenie w kwalifikacjach zawodowych treści nauczania związanych z organizacją, budową, eksploatacją sieci gazowych od organizacji, montażu i eksploatacji instalacji gazowych i przywrócenie podziału na kwalifikacje zawodowe wyodrębnione w poprzednio obowiązujących podstawach programowych z 2012 r. i 2017 r.

Nowe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik gazownictwa powinny otrzymać brzmienie:

  • BUD.16. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych,
  • BUD.17. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych.

Do zmian w przedstawionym kształcie pozytywnie odniosła się Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Śr., 20 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka