Ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu Zdrowia

Ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu Zdrowia fotolia.pl

21 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Posiedzenie dedykowane było omówieniu Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030.

Przedstawicielka Związku Powiatów Polskich mec. Bernadeta Skóbel odniosła się do odpowiedzi na uwagi, jakie przygotował resort rodziny i polityki społecznej. ZPP nie jest usatysfakcjonowane przygotowanymi odpowiedziami. Przedstawiony Program powiela zadania, które powinny już być realizowane, a także powiela strategie, które już zostały przyjęte. Można odnieść wrażenie, że nie pojawiłyby się żadne negatywne konsekwencje, gdyby Program nie został przyjęty.

Mec. Bernadeta Skóbel wskazywała, że nie została uwzględniona uwaga dotycząca tego, że wojewoda jest organem administracji rządowej, a nie lokalnej. Ponadto, ustawa o zdrowiu publicznym nie może być narzędziem, do przeciwdziałania dyskryminacji w ochronie zdrowia. Jak wskazywała w jednym z wystąpień pokontrolnych NIK, lokalne programy polityki zdrowotnej tylko pogłębiają różnice w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Mieszkańcy bogatszych samorządów, poprzez programy polityki zdrowotnej, mają łatwiejszy dostęp do świadczeń, niż mieszkańcy biedniejszych regionów. Podstawą zniwelowania różnic w ochronie zdrowia jest prawidłowe rozdysponowanie składki zdrowotnej.

Należy też zwrócić uwagę, że zaplanowane w Programie szkolenia, które mają być finansowe z programu POWER powinny objąć także samorządy, a nie tylko korpus służby cywilnej.

Ponadto, przedstawiciele samorządów zwracali uwagę, że powinny zostać wprowadzone działania, które przeciwdziałałyby dyskryminowaniu ze względu na wygląd.

Podczas posiedzenia ustalono, że przedstawiona wersja nie jest jeszcze wersją ostateczną Programu, zatem Zespół ostatecznie zaopiniuje projekt na następnym – styczniowym posiedzeniu Zespołu Zdrowia.

Śr., 23 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek