Teleporady – jest standard organizacyjny

Teleporady – jest standard organizacyjny fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie zostało przygotowane w związku z problemami, z jakimi spotykają się pacjenci podczas prób uzyskiwania porad w POZ.

Projekt rozporządzenie wprowadza standard teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), co ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków realizacji teleporady, gwarantując ten sam standard realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców POZ, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną.

Standard teleporady w ramach POZ ma zapewnić realizację teleporady z uwzględnieniem takich elementów jak:  udostępnienie i opracowanie przez świadczeniodawcę w miejscu wykonywania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej informacji o zasadach udzielania teleporad, potwierdzenie tożsamość świadczeniobiorcy, zapewnienie poufności teleporady,  poinformowanie świadczeniobiorcy o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, orzeczeniu o czasowej niezdolności do pracy, w przypadku ich wystawienia oraz o możliwości założenia przez świadczeniobiorcę Internetowego Konta Pacjenta, w przypadku gdy świadczeniobiorca nie posiada takiego konta, w celu ułatwienia dostępu do informacji przekazanych w ramach teleporady.

Teleporady ma prawo udzielić lekarz rodzinny, pielęgniarka i położna. Termin konsultacji ma zostać ustalony z pacjentem. Jeśli lekarz czy pracownik przychodni nie może dodzwonić się do zainteresowanego, powinien w odstępstwach 5-minutowych, podjąć ponownie trzy prób telefoniczne.  Lekarz udziela porady w warunkach gwarantujących poufność pacjentowi. Ma obowiązek zweryfikować tożsamość pacjenta na podstawie danych przekazanych w dokumentacji medycznej lub przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.

Czw., 30 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek