Zmiany w zespole ds. finansów publicznych KWRiST. Rezygnacja Rafała Bruskiego

Zmiany w zespole ds. finansów publicznych KWRiST. Rezygnacja Rafała Bruskiego fotolia.pl

- Od początku 2016 r. Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych stanowił jedynie formę legitymizacji działań strony rządowej, bez uwzględnienia kluczowych uwag składanych w toku prac nad projektami ustawa – podaje Rafał Bruski, współprzewodniczący zespołu ze strony samorządowej, prezydent Bydgoszczy.

Z pism z 19 czerwca br. skierowanego do Prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich i Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich wynika, że Rafał Bruski złożył rezygnację ze współprzewodniczenia zespołowi w związku z przyjęciem przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i zmianie niektórych innych ustaw.

Jak podaje Rafał Bruski, przyjęcie ustawy w obecnym kształcie jest kolejnym etapem działań skierowanych przeciwko samorządom.

- Od początku obecnej kadencji parlamentu jesteśmy świadkami kampanii mającej na celu podważenie zaufania wśród obywateli, a także wielu zmian w prawie, bardziej lub mniej wpływających na samorządy – tłumaczy w piśmie Rafał Bruski. – Wszystkie one mają wspólny mianownik – więcej kompetencji państwa ograniczających kompetencje samorządów – dodaje.

Rafał Bruski pełni funkcję współprzewodniczącego zespołu od maja 2015 r.

Pt., 23 Czrw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska