Zmiany w wykazie przedsięwzięć EURO 2012

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu skierowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012. Przedłożony projekt przewiduje zmianę nazw dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dodanie trzech nowych.

Trzy nowe przedsięwzięcia to:

  • budowa parkingów i zieleni urządzonej zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem stadionu, obsługujących stadion „Arena Bałtycka” w Gdańsku-Letnicy – analiza komunikacyjna obsługi stadiony wykazała, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem, z uwagi na połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową, jest usytuowanie parkingów dla kibiców na sąsiadujących ze stadionem terenach przemysłowych;
  • budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia w relacji Kolnik-Gdańsk wraz z obiektami towarzyszącymi – inwestycja ta będzie stanowiła gwarancję bezpieczeństwa dostaw gazu w czasie UEFA EURO 2012, w szczególności dla obiektów kluczowych związanych z tą imprezą;
  • Centrum Pobytowe Wilcza we Wrocławiu – centrum to co prawda nie znalazło się w oficjalnym katalogu centrów pobytowych rekomendowanych przez UEFA, jednakże – zdaniem projektodawców – jego korzystne położenie i możliwość wyboru przez drużyny miejsca pobytu spoza oficjalnego katalogu uzasadnione jest umieszczenie tego właśnie centrum w wykazie przedsięwzięć związanych z EURO 2012.
Śr., 3 Lst. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: