Tryb odwołań od wyników konkursów w ramach programów operacyjnych

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska skierowany został opracowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego projekt wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 roku. Wydanie nowych wytycznych jest związane z istotną zmianą istniejących procedur odwoławczych dokonaną ustawą z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Do zapoznania się z tekstem wytycznych zachęcamy wszystkich aplikujących o środki unijne.

Niedz., 6 Lt. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski