Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. We wtorek 13 lipca 2021 r. o godz. 11:00 swoje posiedzenie rozpocznie Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST, a w czwartek 15 lipca 2021 r. o godz. 10:00 początek obrad Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury kształtuje się następująco:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC74) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej;
 3. Projekt Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego);
 4. Projekt programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
 5. Projekt programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu danych raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych;
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane (UD196) (Główny Urząd Nadzoru Budowalnego);
 11. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 (RD375) (Urząd Konkurencji i Konsumentów).

Porządek obrad Zespołu ds. Ochrony Zdrowia nie został jeszcze ustalony.

Pt., 9 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel