Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP przeciwny zmianom w finansowaniu zadań oświatowych - projekt poselski

ZPP przeciwny zmianom w finansowaniu zadań oświatowych - projekt poselski fotolia.pl

Do pierwszego czytania skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2206).

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Jak wskazują autorzy projekt dotyczy zapewnienia poprawy warunków funkcjonowania głównie w aspekcie finansowym, publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom, w których realizuje się obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne.

W opinii sporządzonej przez Związek Powiatów Polskich zauważono, że przedłożony projekt jest kolejną próbą (obok nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe z 17 marca 2021 r. dotyczącej tzw. edukacji domowej) wprowadzenia do porządku prawnego przepisów nie uwzględniających realiów funkcjonowania i finansowania oświaty w Polsce i w sposób nieuzasadniony premiujący niepubliczne podmioty prowadzące jednostki oświatowe. Pojawia się także obawa, czy w kontekście przedmiotowego projektu nie dojdzie do sytuacji jaka miała miejsce podczas procedowania projektu dotyczącego wspomnianej edukacji domowej, kiedy to okazało się, że poparcie zmian przez resort edukacji miało charakter decyzji politycznej (brak było bowiem wówczas merytorycznych argumentów przemawiających za przyjętymi zmianami i późniejszym wzrostem finansowania edukacji domowej, o czym Minister Edukacji i Nauki zdecydował arbitralnie).

Związek Powiatów Polskich wskazuje na brak oszacowania skutków finansowych projektu a takie na pewno nastąpią w związku z nowym katalogiem jednostek oświatowych finansowanych z subwencji czy propozycją zmian w zasadach wydawania zezwoleń na otworzenie publicznych jednostek niesamorządowych. Projekt zawiera także przepisy które mogą mieć charakter korupcjogenny jak np. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom oświatowym prowadzonym przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną czy też możliwość ubiegania się przez organy prowadzące szkoły niesamorządowe, o inne niż subwencja oświatowa środki z budżetu państwa.

Projektodawcy nie ukrywają, że głównym celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania szkół i placówek niesamorządowych, głównie w aspekcie finansowym (pierwszy akapit na s. 6 uzasadnienia). Dopiero w drugim akapicie wspomina się o prawach rodziców. Jak wskazuje ZPP jeżeli intencją jest zmniejszenie dysproporcji między publicznymi i niepublicznymi jednostkami systemu oświaty to powinno to nastąpić z punktu widzenia systemowego a nie poprzez wprowadzanie nieuzasadnionych zmian, takich jak w przedmiotowym projekcie.

Związek Powiatów Polskich jest więc otwarty na dyskusję w zakresie m.in. zasady powszechnej dostępności; rezygnacji z dodatkowych źródeł finansowania szkół niepublicznych (tj. czesne i wpisowe) czy objęcia wszystkich jednostek systemu oświaty obowiązkiem zatrudniania pracowników pedagogicznych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

Z pełną treścią opinii ZPP można zapoznać się tutaj.

Sob., 21 Mj. 2022 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka