Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

Cele operacyjne określone zostały w następujący sposób:

  1. Profilaktyka nadwagi i otyłości;
  2. Profilaktyka uzależnień;
  3. Promocja zdrowia psychicznego;
  4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne;
  5. Zdrowe i aktywne starzenie się.

W ramach celu profilaktyka nadwagi i otyłości planuje się realizację następujących zadań: prowadzenie Ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej, wprowadzenie przedmiotu „lekcja o zdrowiu” do podstawy programowej nauczania, prace nad systemem przyjaznego etykietowania żywności, realizacja prozdrowotnej polityki fiskalnej sprzyjającej walce z nadwagą i otyłością czy określenie norm żywienia w szpitalach.

Cel profilaktyka uzależnień zawiera następujące zadania: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, szkolenia dla kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, ograniczanie dostępności fizycznej i ekonomicznej wyrobów tytoniowych, prowadzenie nadzoru nad zawartością składników w wyrobach tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobach tytoniowych oraz płynach do ponownego ich napełniania, wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur diagnozy FASD, wdrożenie w podstawowej opiece zdrowotnej procedury wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec pacjentów spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz ograniczanie skali przemytu i liczby nielegalnych miejsc odkażania alkoholu.

Promocja zdrowia psychicznego ma zostać zrealizowana za pomocą realizacji programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej oraz podnoszenia kompetencji kadr medycznych i innych specjalistów uczestniczących w realizacji działań profilaktycznych na rzecz opieki psychiatrycznej.

Śr., 30 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek