Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana w rozporządzeniu w sprawie taryf wodno-ściekowych

Zmiana w rozporządzeniu w sprawie taryf wodno-ściekowych fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projektodawcy przewidzieli w nim jedynie jedną zmianę – mianowicie uzupełnienie listy załączników do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków o uchwałę rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji, zgodnie z art. 87 ustawy – Prawo wodne oraz informację o miejscu jej publikacji – w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 Prawa wodnego. Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów przejściowych i ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Autorzy projektu uzasadniają jego zasadność tym, że z dotychczasowych doświadczeń organu regulacyjnego wynika, iż posiadanie informacji o wchodzeniu w skład aglomeracji i wykonywanie zadań związanych z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, w szczególności ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i w jego aktualizacjach, może mieć wpływ na strukturę taryf za odprowadzanie ścieków. W konsekwencji projektowana zmiana ma zapewnić możliwość dokonania właściwej oceny wniosku taryfowego przez organ prowadzący postępowanie w sprawie zatwierdzenia ww. taryf.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Śr., 23 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel